Autorzy

prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak

Pani prof. Mariola Ropacka-Lesiak jest członkiem zarządu Sekcji Ultrasonografii oraz Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych w czasopismach polskich oraz zagranicznych oraz ponad 60 rozdziałów w publikacjach książkowych.

Jest także Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii w Wielkopolsce, członekiem International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Working Group on Multiple Pregnancy, European Working Group of Abnormally Invasive Placenta oraz Polskiego Rejestru Wad Wrodzonych.

Jest współorganizatorem i wykładowcą wielu kongresów, szkoleń i kursów z zakresu ultrasonografii, badań dopplerowskich, terapii płodu oraz echokardiografii płodowej.  Jako kierownik wielu projektów badawczych KBN, przeprowadza badania dotyczące m.in. oceny przepływu krwi w stanach zagrożenia życia płodu oraz zastosowania ultrasongrafii dopplerowskiej w monitorowaniu stanu płodów w ciąży wielopłodowej.

Wykładowca, członek licznych komisji i zespołów ekspertów odpowiedzianych za opracowanie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Brała udział w wielu stażach klinicznych, między innymi w Vestfold Sentralsykehus w  Norwegii, w Szpitalu Uniwersyteckim w Kilonii, w Malmo w Szwecji oraz  w Szpitalu Uniwersyteckim w Lubece w Niemczech.

Jest uczestnikiem wielu szkoleń zagranicznych w tym, dotyczącego rozwoju opieki perinatalnej OBSQUID PROJECT (Triest, Włochy), European N-400 user group (Rzym, Włochy), echokardiografii płodowej (Nowy York; USA oraz Londyn; Wielka Brytania), Working Group on Multiple Pregnancy (Oslo; Norwegia, Waszyngton: USA).

Ponadto uczestniczy w stażach klinicznych w King’s Colleege Hospital, Harris Birthright Research Centre for Fettal Medicine pod kierownictwem prof. K. Nicolaidesa.

W 2006 otrzymała nagrodę Rektora AM w Poznaniu za osiągnięcia naukowe. Jest pasjonatką diagnostyki ultrasonograficznej oraz terapii wewnątrzmacicznej. Główne zainteresowania obejmują problematykę związaną z echokardiografią płodową, diagnostyką zaburzeń hemodynamicznych w ciąży wielopłodowej, monitorowaniem stanu płodów w ciąży powikłanej IUGR oraz oceną nieprawidłowej implantacji łożyska. 

Powrót na górę