CYKL 1

Ocena łożyska, pępowiny, szyjki macicy oraz diagnostyka układu kostno-szkieletowego

Dowiedz się, jakie są prawidłowe zasady oceny układu kostno-szkieletowego w poszczególnych trymestrach ciąży, poznaj wybrane dysplazje kostno-szkieletowe, nieprawidłową implantację i waskularyzację

 1. Łożysko, pępowina i szyjka macicy
  • Łożysko

   Lokalizacja – stosunek do ujścia wewnętrznego; struktura – lakuny, guzy, torbiele, starzenie się łożyska, krwiaki; echogeniczność; wielkość – np. małe – IUGR; duże, obrzęknięte – niedokrwistość; budowa – dodatkowy zraz, łożysko dwupłatowe, łożysko obwałowane, inne; błony płodowe pozałożyskowe – oddzielenie błon, krwiak; nieprawidłowa implantacja (łożysko przyrośnięte / wrośnięte / przerośnięte);

  • Pępowina

   Lokalizacja – stosunek do ujścia wewnętrznego; struktura – lakuny, guzy, torbiele, starzenie się łożyska, krwiaki; echogeniczność; wielkość – np. małe – IUGR; duże, obrzęknięte – niedokrwistość; budowa – dodatkowy zraz, łożysko dwupłatowe, łożysko obwałowane, inne; błony płodowe pozałożyskowe – oddzielenie błon, krwiak; nieprawidłowa implantacja (łożysko przyrośnięte / wrośnięte / przerośnięte);

  • Szyjka

   Lokalizacja – stosunek do ujścia wewnętrznego; struktura – lakuny, guzy, torbiele, starzenie się łożyska, krwiaki; echogeniczność; wielkość – np. małe – IUGR; duże, obrzęknięte – niedokrwistość; budowa – dodatkowy zraz, łożysko dwupłatowe, łożysko obwałowane, inne; błony płodowe pozałożyskowe – oddzielenie błon, krwiak; nieprawidłowa implantacja (łożysko przyrośnięte / wrośnięte / przerośnięte);

  • CHECKLIST

    

 2. Układ kostno-szkieletowy
  • zasady oceny w I, II i III trymestrze
  • przydatne wskaźniki oceny układu kostnego
  • nieprawidłowe parametry - zaburzenia mineralizacji, wygięcia/złamania kości, hypo/hypertheloryzm, deformacje kształtu czaszki, skrócenia kości, brak fragmentów kostnych lub całych kości, ruchomość, dłonie – polidaktylia, klinodaktylia, syndaktylia, stopy – końsko-szpotawe, rocker-bottom
  • wybrane dysplazje kostno-szkieletowe
  • CHECKLIST

    

OCENA ULTRASONOGRAFICZNA SERCA PŁODU

W tej części znajdziesz zasady przesiewowego badania serca płodu i najczęściej występujące wady serca.

OCENA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ I PRZEWODU POKARMOWEGO PŁODU

W tej części kursu zapoznasz się z oceną  jamy brzusznej płodu w I, II i III trymestrze ciąży, przekrojami wg Rekomendacji Sekcji USG PTG oraz ISUOG. Dowiesz się jak prawidłowo wykonać pomiary biometryczne, zapoznasz się z  obrazami prawidłowymi  oraz nieprawidłowościami i wadami rozwojowymi w obrębie  przewodu pokarmowego płodu. Omówiono  mi.in. wodzone wady powłok brzusznych, niedrożność jelit i okrężnicy, zarośnięcie przełyku, przepuklinę przeponową.  

OCENA ULTRASONOGRAFICZNA GŁOWY I OUN PŁODU

W tej części kursu zapoznasz się z oceną  głowy i ośrodkowego układu nerwowego. Przedstawiamy zasady dokonywania ocen i pomiarów wg Rekomendacji Sekcji USG PTG . Dowiesz się jak prawidłowo wykonać pomiary biometryczne, zapoznasz się z  obrazami prawidłowymi  oraz nieprawidłowościami i wadami rozwojowymi w obrębie  głowy i ośrodkowego układu nerwowego płodu. Omówiono  mi.in. rozszczepy w obrębie twarzo-czaszki, wodogłowie, mikrognację, wady cewy nerwowej, nieprawidłowości dołu tylnego czaszki, hloprosencefalie, zmiany miejscowe.

OCEN ULTRASONOGRAFICZNA UKŁADU MOCZOWEGO PŁODU

Ocena ultrasonograficzna układu moczowego płodu

Powrót na górę