Cykl kursu szkoleniowego

Płyta 1 - Ocena łożyska, pępowiny, szyjki macicy oraz diagnostyka układu kostno-szkieletowego

Płyta 2 - Ocena ultrasonograficzna serca płodu 

Płyta 3 - Ocena ultrasonograficzna jamy brzusznej i przewodu pokarmowego płodu

Płyta 4 - Ocena ultrasonograficzna głowy i OUN płodu

Płyta 5 - Ocena ultrasonograficzna układu moczowego płodu  

 

Płyta 1 - Diagnostyka ultrasonograficzna w I trymestrze ciąży - USG "genetyczne"

Płyta 2 - Diagnostyka ultrasonograficzna zaburzeń wrastania - IUGR część 1

Płyta 3 - Ciąża wielopłodowa  - część 1

Płyta 4 - Badania dopplerowskie w położnictwie

Płyta 5 - Układ oddechowy

Płyta 1 – Badania dopplerowskie w położnictwie – część II 

Płyta 2 – Ciąża wielopłodowa – część II  

Płyta 3 – Diagnostyka ultrasonograficzna zaburzeń wzrastania – IUGR – część II  

Płyta 4 – Kolorowy Doppler – zastosowanie w diagnostyce nieprawidłowości rozwojowych płodu

Płyta 5 – Błędy popełniane w diagnostyce dopplerowskiej

Powrót na górę