Diagnostyka ultrasonograficzna zaburzeń wzrastania IUGR – cz. 1
W tej części koncentrujemy się na wewnątrzmacicznym ograniczeniu wzrastania (IUGR). Dodatkowo przyjrzymy się zmianom poprzedzającym wewnątrzmaciczne obumarcie płodu oraz wskażemy przykłady płodów z IUGR.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

8 x movie

Autor filmu: prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak

Zamów

MATERIAŁY
1. movie Wstęp lock
2. movie Dlaczego płód jest mały lock
3. movie IUGR - diagnostyka, standardy, postępowania lock
4. movie Monitorowanie płodu lock
5. movie Zmiany poprzedzające wewnątrzmaciczne obumarcie płodu lock
6. movie Przykłady płodów z IUGR lock
7. movie Przyczyny IUGR lock
8. movie Podsumowanie lock