MULTIMEDIALNY KURS DLA LEKARZY GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW
Prawidłowa diagnostyka ultrasonograficzna płodu USG GIN
Merytoryczne źródło informacji. Przypadki analizowane krok po kroku. Konkretne wskazówki od najlepszych ekspertów.
1500 MINUT
MATERIAŁÓW WIDEO
Praktyczne wskazówki w formie filmów instruktażowych prezentujące diagnostykę płodu w I, II i III trymestrze, opatrzone komentarzem eksperta i analizą wad rozwojowych.
22 OBSZARY TEMATYCZNE
SZCZEGÓŁÓWE OMÓWIENIE
Jedyny na rynku kurs składający się z filmów o tak szerokiej problematyce związanej z ultrasonografią płodu.
4 PROWADZĄCYCH
EKSPERCI Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
Najlepsi eksperci w zakresie ultrasonografii zdradzają tajniki swojego warsztatu i analizując przypadki kliniczne przedstawiają procedury badania zgodne z Rekomendacjami Sekcji USG PTGiP.
DOBRE PRAKTYKI
KONKRETNE PORADY I POLECANE NARZĘDZIA
Każdy film opatrzony jest fachowym komentarzem autorów. Szczegółowo omawiany jest sposób uzyskania właściwego obrazu oraz zasady wykonywania poszczególnych pomiarów.
Wybierz kurs
Prawidłowa diagnostyka ultrasonograficzna płodu USG GIN
Kurs 1
navigate_next
Prawidłowa diagnostyka ultrasonograficzna płodu USG GIN
Kurs 2
navigate_next
Prawidłowa diagnostyka ultrasonograficzna płodu USG GIN
Kurs 3
navigate_next
Badanie ultrasonograficzne płodu „LIVE” – USG GIN LIVE
Kurs 4
navigate_next
Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii
Kurs 5
navigate_next
Ginekologia i położnictwo - case studies
Kurs 6
navigate_next
Alerty w perinatologii, położnictwie, ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i niepłodności
Kurs 7
navigate_next
MODUŁ 1
4 x movie
Ocena łożyska i sznura pępowinowego oraz diagnostyka układu kostno-szkieletowego
Dowiedz się, jakie są prawidłowe zasady oceny układu kostno-szkieletowego w poszczególnych trymestrach ciąży, poznaj wybrane dysplazje kostno-szkieletowe, nieprawidłową implantację i waskularyzację
MODUŁ 2
20 x movie
Ocena ultrasonograficzna serca płodu
W tej części znajdziesz zasady przesiewowego badania serca płodu i najczęściej występujące wady serca.
MODUŁ 3
14 x movie
Ocena ultrasonograficzna jamy brzusznej i przewodu pokarmowego płodu
W tej części kursu zapoznasz się z oceną jamy brzusznej płodu w I, II i III trymestrze ciąży, przekrojami wg Rekomendacji Sekcji USG PTG oraz ISUOG. Dowiesz się jak prawidłowo wykonać pomiary biometryczne, zapoznasz się z obrazami prawidłowymi oraz nieprawidłowościami i wadami rozwojowymi w obrębie przewodu pokarmowego płodu. Omówiono mi.in. wodzone wady powłok brzusznych, niedrożność jelit i okrężnicy, zarośnięcie przełyku, przepuklinę przeponową.
MODUŁ 4
15 x movie
Ocena ultrasonograficzna głowy i OUN płodu
W tej części kursu zapoznasz się z oceną głowy i ośrodkowego układu nerwowego. Przedstawiamy zasady dokonywania ocen i pomiarów wg Rekomendacji Sekcji USG PTG . Dowiesz się jak prawidłowo wykonać pomiary biometryczne, zapoznasz się z obrazami prawidłowymi oraz nieprawidłowościami i wadami rozwojowymi w obrębie głowy i ośrodkowego układu nerwowego płodu. Omówiono mi.in. rozszczepy w obrębie twarzo-czaszki, wodogłowie, mikrognację, wady cewy nerwowej, nieprawidłowości dołu tylnego czaszki, hloprosencefalie, zmiany miejscowe.
MODUŁ 5
13 x movie
Ocena ultrasonograficzna układu moczowego płodu
Ocena ultrasonograficzna układu moczowego płodu
MODUŁ 1
9 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna w I trymestrze ciąży – USG „genetyczne”
Z tego modułu dowiesz się, jak powinna wyglądać prawidłowa ocena płodu w I trymestrze ciąży, jak dokonać wstępnej oceny budowy anatomicznej płodu oraz jak oceniać wybrane parametry ultrasonograficzne.
MODUŁ 2
8 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna zaburzeń wzrastania IUGR – cz. 1
W tej części koncentrujemy się na wewnątrzmacicznym ograniczeniu wzrastania (IUGR). Dodatkowo przyjrzymy się zmianom poprzedzającym wewnątrzmaciczne obumarcie płodu oraz wskażemy przykłady płodów z IUGR.
MODUŁ 3
8 x movie
Ciąża wielopłodowa – cz. 1
Ciąża wielopłodowa związana jest ze zwiększonym ryzykiem powikłań położniczych. Dowiesz się, jak przebiega diagnostyka takiej ciąży, jakie są jej rodzaje wraz z charakterystyką i jakich zasad należy przestrzegać, podczas porodu w ciążach wielopłodowych.
MODUŁ 4
8 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna układu oddechowego płodu
W module omawiamy aspekty oceny jamy brzusznej i klatki piersiowej oraz rozwoju płuc oraz nieprawidłowości i patologie układu oddechowego.
MODUŁ 5
8 x movie
Badania dopplerowskie w położnictwie – cz. 1
W tej części poznasz charakterystykę Efektu Dopplera i jego zastosowanie w medycynie oraz przykłady wykorzystania badań dopplerowskich w I trymestrze ciąży.
MODUŁ 1
7 x movie
Badania dopplerowskie w położnictwie – cz. 2
W drugiej części tematu badań dopplerowskich omawiamy anatomię układu żylnego płodu i przedstawiamy błędy popełniane w diagnostyce dopplerowskiej.
MODUŁ 2
5 x movie
Ciąża wielopłodowa – cz. 2
Zapoznaj się z typami i diagnostyką ciąży wielopłodowej, rolą badań USG w tego typu ciąży oraz analizą przypadków.
MODUŁ 3
1 x movie
Błędy popełniane w diagnostyce dopplerowskiej
Dowiesz się, jak uniknąć błędów, które można popełnić w badaniach dopplerowskich.
MODUŁ 4
2 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna zaburzeń wzrastania IUGR – cz. 2
Jest to kontynuacja tematu diagnostyki ultrasonograficznej zaburzeń wzrastania u płodu, w której skupimy się na diagnostyce predykcji i monitorowaniu powikłań w ciąży, które są związane z zaburzeniami wzrastania u płodu.
MODUŁ 5
1 x movie
Kolorowy Doppler – zastosowanie w diagnostyce nieprawidłowości rozwojowych płodu
Zobacz, jakie jest zastosowanie kolorowego Dopplera w diagnostyce nieprawidłowości rozwojowych płodu. Skupimy się na wybranych przypadkach, w których kolorowy Doppler może mieć zastosowanie w diagnostyce różnicowej nieprawidłowości.
MODUŁ 1
1 x movie
Badanie ultrasonograficzne pomiędzy 11+0-13+6 tygodniem ciąży – pokaz badania „LIVE” – Rekomendacje Sekcji USG PTGP
MODUŁ 2
1 x movie
Badanie ultrasonograficzne pomiędzy 18-22 tygodniem ciąży – pokaz badania „LIVE” – Rekomendacje Sekcji USG PTGP
MODUŁ 3
1 x movie
Badanie przesiewowe serca płodu – pokaz badania „LIVE” – Rekomendacje Sekcji USG PTGP
MODUŁ 4
1 x movie
Badanie ultrasonograficzne – kolorowy Doppler u płodu pomiędzy 28-32 tygodniem ciąży – pokaz „LIVE” – Rekomendacje Sekcji USG PTGP
MODUŁ 5
1 x movie
Badanie ultrasonograficzne w ciąży bliźniaczej – pokazy badania „LIVE” – Rekomendacje Sekcji USG PTGP
MODUŁ 1
1 x movie
Standardy badania ultrasonograficznego w ginekologii
MODUŁ 2
1 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna nieprawidłowości błony śluzowej i mięśnia macicy – standardy MUSA i IETA
MODUŁ 3
1 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna nieprawidłowości jajnika – standardy IOTA
MODUŁ 5
1 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna wad wrodzonych macicy
MODUŁ 4
1 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna i badania obrazowe w niepłodności
MODUŁ 1
1 x movie
Ciekawe przypadki kliniczne w położnictwie i perinatologii
Moduł 2
1 x movie
Ciekawe przypadki kliniczne w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej
CZĘŚĆ 3
1 x movie
Ciekawe przypadki kliniczne w diagnostyce nieprawidłowego położenia łożyska
CZĘŚĆ 4
1 x movie
Ciekawe przypadki kliniczne w ginekologii
CZĘŚĆ 5
1 x movie
Osteoporoza i osteopenia – czy warto rozpoznawać i jak najlepiej leczyć?
MODUŁ 1
1 x movie
Alerty w perinatologii cz.1.
CZĘŚĆ 2
1 x movie
Alerty w perinatologii cz .2.
CZĘŚĆ 3
1 x movie
Alerty w położnictwie
CZĘŚĆ 4
1 x movie
Alerty w ginekologii/położnictwie
Dlaczego warto?
Otrzymasz 1500 minut materiałów wideo, jasne i przejrzyste wytyczne, komentarze, wskazówki, porady i wyjaśnienia specjalistów.
Zyskasz pewność, że wykonujesz badania pacjentek zgodnie z aktualnymi Rekomendacjami Sekcji USG PTG oraz ISUOG.
Jedyny na rynku kurs pokazujący filmy z badaniami LIVE na pacjentkach.
Każdy temat analizowany jest przez autorów na przykładach kilku zdiagnozowanych pacjentek.
Na jednym ekranie zobaczysz zsynchronizowane: obraz z aparatu USG i wykonywane pomiary, prowadzenie głowicy podczas badania, pracę na klawiaturze i trackballu.
Dzięki możliwości zwolnienia obrazu, powtórkom oraz stopklatce żadne szczegół badania nie umknie Twojej uwadze.
1
POZNAJ NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYKI
2
UCZ SIĘ NA PRAWDZIWYCH PRZYPADKACH
3
UNIKAJ NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW
WYBIERZ SWOJĄ WERSJĘ
DVD
Dostęp do całego kursu na DVD.
Zamów
WERSJA CYFROWA
Dostęp do kursu w przeglądarce internetowej na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.
Zamów
AUTORZY