MULTIMEDIALNY KURS DLA LEKARZY GINEKOLOGÓW I POŁOŻNIKÓW
Prawidłowa diagnostyka ultrasonograficzna płodu USG GIN
Merytoryczne źródło informacji. Przypadki analizowane krok po kroku. Konkretne wskazówki od najlepszych ekspertów.
1500 MINUT
MATERIAŁÓW WIDEO
Praktyczne wskazówki w formie filmów instruktażowych prezentujące diagnostykę płodu w I, II i III trymestrze, opatrzone komentarzem eksperta i analizą wad rozwojowych.
22 OBSZARY TEMATYCZNE
SZCZEGÓŁÓWE OMÓWIENIE
Jedyny na rynku kurs składający się z filmów o tak szerokiej problematyce związanej z ultrasonografią płodu.
4 PROWADZĄCYCH
EKSPERCI Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
Najlepsi eksperci w zakresie ultrasonografii zdradzają tajniki swojego warsztatu i analizując przypadki kliniczne przedstawiają procedury badania zgodne z Rekomendacjami Sekcji USG PTGiP.
DOBRE PRAKTYKI
KONKRETNE PORADY I POLECANE NARZĘDZIA
Każdy film opatrzony jest fachowym komentarzem autorów. Szczegółowo omawiany jest sposób uzyskania właściwego obrazu oraz zasady wykonywania poszczególnych pomiarów.
Wybierz kurs
Prawidłowa diagnostyka ultrasonograficzna płodu USG GIN
Kurs 1
navigate_next
Prawidłowa diagnostyka ultrasonograficzna płodu USG GIN
Kurs 2
navigate_next
Prawidłowa diagnostyka ultrasonograficzna płodu USG GIN
Kurs 3
navigate_next
Badanie ultrasonograficzne płodu „LIVE” – USG GIN LIVE
Kurs 4
navigate_next
Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii
Kurs 5
navigate_next
Ginekologia i położnictwo - case studies
Kurs 6
navigate_next
Alerty w perinatologii, położnictwie, ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i niepłodności
Kurs 7
navigate_next
MODUŁ 1
4 x movie
Ocena łożyska i sznura pępowinowego oraz diagnostyka układu kostno-szkieletowego
Dowiedz się, jakie są prawidłowe zasady oceny układu kostno-szkieletowego w poszczególnych trymestrach ciąży, poznaj wybrane dysplazje kostno-szkieletowe, nieprawidłową implantację i waskularyzację
MODUŁ 2
20 x movie
Ocena ultrasonograficzna serca płodu
W tej części znajdziesz zasady przesiewowego badania serca płodu i najczęściej występujące wady serca.
MODUŁ 3
14 x movie
Ocena ultrasonograficzna jamy brzusznej i przewodu pokarmowego płodu
W tej części kursu zapoznasz się z oceną jamy brzusznej płodu w I, II i III trymestrze ciąży, przekrojami wg Rekomendacji Sekcji USG PTG oraz ISUOG. Dowiesz się jak prawidłowo wykonać pomiary biometryczne, zapoznasz się z obrazami prawidłowymi oraz nieprawidłowościami i wadami rozwojowymi w obrębie przewodu pokarmowego płodu. Omówiono mi.in. wodzone wady powłok brzusznych, niedrożność jelit i okrężnicy, zarośnięcie przełyku, przepuklinę przeponową.
MODUŁ 4
15 x movie
Ocena ultrasonograficzna głowy i OUN płodu
W tej części kursu zapoznasz się z oceną głowy i ośrodkowego układu nerwowego. Przedstawiamy zasady dokonywania ocen i pomiarów wg Rekomendacji Sekcji USG PTG . Dowiesz się jak prawidłowo wykonać pomiary biometryczne, zapoznasz się z obrazami prawidłowymi oraz nieprawidłowościami i wadami rozwojowymi w obrębie głowy i ośrodkowego układu nerwowego płodu. Omówiono mi.in. rozszczepy w obrębie twarzo-czaszki, wodogłowie, mikrognację, wady cewy nerwowej, nieprawidłowości dołu tylnego czaszki, hloprosencefalie, zmiany miejscowe.
MODUŁ 5
13 x movie
Ocena ultrasonograficzna układu moczowego płodu
Ocena ultrasonograficzna układu moczowego płodu
MODUŁ 1
9 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna w I trymestrze ciąży – USG „genetyczne”
Z tego modułu dowiesz się, jak powinna wyglądać prawidłowa ocena płodu w I trymestrze ciąży, jak dokonać wstępnej oceny budowy anatomicznej płodu oraz jak oceniać wybrane parametry ultrasonograficzne.
MODUŁ 2
8 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna zaburzeń wzrastania IUGR – cz. 1
W tej części koncentrujemy się na wewnątrzmacicznym ograniczeniu wzrastania (IUGR). Dodatkowo przyjrzymy się zmianom poprzedzającym wewnątrzmaciczne obumarcie płodu oraz wskażemy przykłady płodów z IUGR.
MODUŁ 3
8 x movie
Ciąża wielopłodowa – cz. 1
Ciąża wielopłodowa związana jest ze zwiększonym ryzykiem powikłań położniczych. Dowiesz się, jak przebiega diagnostyka takiej ciąży, jakie są jej rodzaje wraz z charakterystyką i jakich zasad należy przestrzegać, podczas porodu w ciążach wielopłodowych.
MODUŁ 4
8 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna układu oddechowego płodu
W module omawiamy aspekty oceny jamy brzusznej i klatki piersiowej oraz rozwoju płuc oraz nieprawidłowości i patologie układu oddechowego.
MODUŁ 5
8 x movie
Badania dopplerowskie w położnictwie – cz. 1
W tej części poznasz charakterystykę Efektu Dopplera i jego zastosowanie w medycynie oraz przykłady wykorzystania badań dopplerowskich w I trymestrze ciąży.
MODUŁ 1
7 x movie
Badania dopplerowskie w położnictwie – cz. 2
W drugiej części tematu badań dopplerowskich omawiamy anatomię układu żylnego płodu i przedstawiamy błędy popełniane w diagnostyce dopplerowskiej.
MODUŁ 2
5 x movie
Ciąża wielopłodowa – cz. 2
Zapoznaj się z typami i diagnostyką ciąży wielopłodowej, rolą badań USG w tego typu ciąży oraz analizą przypadków.
MODUŁ 3
1 x movie
Błędy popełniane w diagnostyce dopplerowskiej
Dowiesz się, jak uniknąć błędów, które można popełnić w badaniach dopplerowskich.
MODUŁ 4
2 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna zaburzeń wzrastania IUGR – cz. 2
Jest to kontynuacja tematu diagnostyki ultrasonograficznej zaburzeń wzrastania u płodu, w której skupimy się na diagnostyce predykcji i monitorowaniu powikłań w ciąży, które są związane z zaburzeniami wzrastania u płodu.
MODUŁ 5
1 x movie
Kolorowy Doppler – zastosowanie w diagnostyce nieprawidłowości rozwojowych płodu
Zobacz, jakie jest zastosowanie kolorowego Dopplera w diagnostyce nieprawidłowości rozwojowych płodu. Skupimy się na wybranych przypadkach, w których kolorowy Doppler może mieć zastosowanie w diagnostyce różnicowej nieprawidłowości.
MODUŁ 1
1 x movie
Badanie ultrasonograficzne pomiędzy 11+0-13+6 tygodniem ciąży – pokaz badania „LIVE” – Rekomendacje Sekcji USG PTGP
W module prezentujemy 4 przypadki badań USG płodu na żywo. Pomogą ci one w dokonaniu prawidłowej wstępnej oceny budowy anatomicznej płodu oraz ryzyka wystąpienia najczęstszych aberracji chromosomowych.
MODUŁ 2
1 x movie
Badanie ultrasonograficzne pomiędzy 18-22 tygodniem ciąży – pokaz badania „LIVE” – Rekomendacje Sekcji USG PTGP
W tej części kursu dowiesz się jak dokonać szczegółowej analizy budowy struktur i narządów płodu oraz oceny biometrycznej na podstawie badań USG wykonanych w II trymestrze ciąży.
MODUŁ 3
1 x movie
Badanie przesiewowe serca płodu – pokaz badania „LIVE” – Rekomendacje Sekcji USG PTGP
Zgodnie z wytycznymi sekcji USG PTGP badania przesiewowe serca płodu powinny obejmować 3 elementy: ocena jego anatomii, położenia oraz ocena prawidłowości czynności serca. Moduł 3. dostarczy ci informacji jak zrobić to prawidłowo.
MODUŁ 4
1 x movie
Badanie ultrasonograficzne – kolorowy Doppler u płodu pomiędzy 28-32 tygodniem ciąży – pokaz „LIVE” – Rekomendacje Sekcji USG PTGP
W tej części kursu prezentujemy badania przeprowadzone u pacjentek zarówno w II jak i III trymestrze ciąży z wykorzystaniem kolorowego dopplera oraz dopplera pulsacyjnego. Ten rodzaj badań ultrasonograficznych pozwala na dokonanie oceny wydolności jednostki maciczno-łożyskowej jak również wydolności samego płodu.
MODUŁ 5
1 x movie
Badanie ultrasonograficzne w ciąży bliźniaczej – pokazy badania „LIVE” – Rekomendacje Sekcji USG PTGP
Ciąża bliźniacza, zwłaszcza jednokosmówkowa dwuowodniowa jest ciążą patologiczną związaną ze zwiększonym ryzykiem występowania m.in. zespołu przetoczenia krwi między płodami, zespołu TAPS, zespołu selektywnego zaburzenia wzrastania płodów. W trakcie tej części kursu dowiesz się jak prawidłowo ocenić kosmówkowość i owodniowość ciąży.
MODUŁ 1
1 x movie
Standardy badania ultrasonograficznego w ginekologii
W pierwszej części kursu przedstawiamy zasady wykonania podstawowego badania ultrasonograficznego w ginekologii za pomocą sondy przezpochwowej, które są zgodne z rekomendacjami Sekcji Ultrasonografii PTGiP.
MODUŁ 2
1 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna nieprawidłowości błony śluzowej i mięśnia macicy – standardy MUSA i IETA
W tym module poznasz zasady diagnostyki, różnicowania i postępowania w przypadku nieprawidłowości w obrębie miometrium i endometrium przy zastosowaniu standardów wypracowanych przez MUSA (Morphological Uterus Sonographic Asessment) oraz IETA (International Endometrial Tumor Analysis)
MODUŁ 3
1 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna nieprawidłowości jajnika – standardy IOTA
W tej części koncentrujemy się na diagnostyce ultrasonograficznej miednicy mniejszej i skupiamy się na wybranych modelach predykcyjnych wypracowanych przez IOTA (Grupa Analizy Guzów Jajnika). Pozwalają one prognozować czy guz, który znajduje się na jajniku lub miednicy mniejszej jest nowotworem, czy ma charakter złośliwy czy łagodny.
MODUŁ 5
1 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna wad wrodzonych macicy
Podczas ostatniej części tego kursu szczegółowo zostaną omówione problemy diagnostyki ultrasonograficznej wrodzonych i nabytych wad macicy wpływających na płodność oraz szansę donoszenia ciąży. Odpowiemy na pytania: czym są wady macicy, jak często występują, jakie są objawy i powikłania są z nimi związane, jakie są typy wad macicy i klasyfikacje, jak je diagnozować oraz jak leczyć.
MODUŁ 4
1 x movie
Diagnostyka ultrasonograficzna i badania obrazowe w niepłodności
Dowiesz się jak interpretować wyniki badań ultrasonograficznych jajników, jajowodów i częściowo także macicy pod kątem diagnozy przyczyny niepłodności
MODUŁ 1
1 x movie
Ciekawe przypadki kliniczne w położnictwie i perinatologii
Moduł 2
1 x movie
Ciekawe przypadki kliniczne w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej
CZĘŚĆ 3
1 x movie
Ciekawe przypadki kliniczne w diagnostyce nieprawidłowego położenia łożyska
CZĘŚĆ 4
1 x movie
Ciekawe przypadki kliniczne w ginekologii
CZĘŚĆ 5
1 x movie
Osteoporoza i osteopenia – czy warto rozpoznawać i jak najlepiej leczyć?
MODUŁ 1
1 x movie
Alerty w perinatologii cz.1.
CZĘŚĆ 2
1 x movie
Alerty w perinatologii cz .2.
CZĘŚĆ 3
1 x movie
Alerty w położnictwie
CZĘŚĆ 4
1 x movie
Alerty w ginekologii/położnictwie
Dlaczego warto?
Otrzymasz 1500 minut materiałów wideo, jasne i przejrzyste wytyczne, komentarze, wskazówki, porady i wyjaśnienia specjalistów.
Zyskasz pewność, że wykonujesz badania pacjentek zgodnie z aktualnymi Rekomendacjami Sekcji USG PTG oraz ISUOG.
Jedyny na rynku kurs pokazujący filmy z badaniami LIVE na pacjentkach.
Każdy temat analizowany jest przez autorów na przykładach kilku zdiagnozowanych pacjentek.
Na jednym ekranie zobaczysz zsynchronizowane: obraz z aparatu USG i wykonywane pomiary, prowadzenie głowicy podczas badania, pracę na klawiaturze i trackballu.
Dzięki możliwości zwolnienia obrazu, powtórkom oraz stopklatce żadne szczegół badania nie umknie Twojej uwadze.
1
POZNAJ NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYKI
2
UCZ SIĘ NA PRAWDZIWYCH PRZYPADKACH
3
UNIKAJ NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW
WYBIERZ SWOJĄ WERSJĘ
DVD
Dostęp do całego kursu na DVD.
Zamów
WERSJA CYFROWA
Dostęp do kursu w przeglądarce internetowej na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.
Zamów
AUTORZY