Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. movie Anatomia układu żylnego płodu lock
2. movie Żyła pępowinowa lock
3. movie Przewód żylny DV lock
4. movie DV – IUGR lock
5. movie DV – zaburzenia rytmu u płodu, TTTS, TRAP lock
6. movie Żyła główna dolna i żyły wątrobowe lock
7. movie Błędy popełniane w diagnostyce dopplerowskiej lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 2
5 x movie
Ciąża wielopłodowa – cz. 2
Zapoznaj się z typami i diagnostyką ciąży wielopłodowej, rolą badań USG w tego typu ciąży oraz analizą przypadków.