Ocena łożyska i sznura pępowinowego oraz diagnostyka układu kostno-szkieletowego
Dowiedz się, jakie są prawidłowe zasady oceny układu kostno-szkieletowego w poszczególnych trymestrach ciąży, poznaj wybrane dysplazje kostno-szkieletowe, nieprawidłową implantację i waskularyzację

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

4 x movie
MATERIAŁY
1. movie Wstęp lock
2. movie Odcinek 1 lock
3. movie Odcinek 2 lock
4. movie Odcinek 3 lock