Ocena ultrasonograficzna serca płodu
W tej części znajdziesz zasady przesiewowego badania serca płodu i najczęściej występujące wady serca.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

20 x movie

Autor filmu: prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak

Zamów

MATERIAŁY
1. movie Ocena ultrasonograficzna serca płodu lock
2. movie Wstęp lock
3. movie Część 1: Wskazania do badania USG serca lock
4. movie Część 2: Wady serca lock
5. movie Część 3: Określenie stron płodu, jamy brzusznej, położenia trzewi i serca lock
6. movie Część 4: Ocena klatki piersiowej lock
7. movie Część 5: 4-jamy lock
8. movie Część 6: Sródpiersie lock
9. movie Część 7: Drogi wypływu lock
10. movie Część 8: Łuki lock
11. movie ODCINEK 9. INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI lock
12. movie ODCINEK 10. SKALA SERCOWO-NACZYNIOWA WEDŁUG HUHTY lock
13. movie ODCINEK 11. WYBRANE WADY SERCA lock
14. movie ODCINEK 12. WYBRANE WADY SERCA - WSPÓLNY KANAŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY lock
15. movie ODCINEK 13. WYBRANE WADY SERCA - TETRALOGIA FALLOTA lock
16. movie ODCINEK 14. WYBRANE WADY SERCA - PRZEŁOŻENIE DUŻYCH PNI TĘTNICZYCH TGA lock
17. movie ODCINEK 14. WYBRANE WADY SERCA - PRZEŁOŻENIE DUŻYCH PNI TĘTNICZYCH TGA lock
18. movie ODCINEK 15. WYBRANE WADY SERCA - ZWĘŻENIE ZASTAWKI AO lock
19. movie ODCINEK 16. WYBRANE WADY SERCA - HLHS lock
20. movie PODSUMOWANIE lock