Ocena ultrasonograficzna głowy i OUN płodu
W tej części kursu zapoznasz się z oceną głowy i ośrodkowego układu nerwowego. Przedstawiamy zasady dokonywania ocen i pomiarów wg Rekomendacji Sekcji USG PTG . Dowiesz się jak prawidłowo wykonać pomiary biometryczne, zapoznasz się z obrazami prawidłowymi oraz nieprawidłowościami i wadami rozwojowymi w obrębie głowy i ośrodkowego układu nerwowego płodu. Omówiono mi.in. rozszczepy w obrębie twarzo-czaszki, wodogłowie, mikrognację, wady cewy nerwowej, nieprawidłowości dołu tylnego czaszki, hloprosencefalie, zmiany miejscowe.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

15 x movie

Autor filmu: prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak

Zamów

MATERIAŁY
1. movie WSTĘP lock
2. movie REKOMENDACJE SEKCJI ULTRASONOGRAFII PTG lock
3. movie OCENA GŁOWY-PRZEKROJE lock
4. movie POMIARY lock
5. movie ROZSZCZEPY W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI lock
6. movie MIKROGNACJA lock
7. movie WODOGŁOWIE lock
8. movie WADY CEWY NERWOWEJ lock
9. movie ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA lock
10. movie AGENEZJA CIAŁA MODZELOWATEGO lock
11. movie INIENCEPHALUS lock
12. movie NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOŁU TYLNEGO CZASZKI lock
13. movie HOLOPROSENCEFALIA lock
14. movie ZMIANY MIEJSCOWE lock
15. movie ZAKOŃCZENIE lock