Ocena ultrasonograficzna układu moczowego płodu
Ocena ultrasonograficzna układu moczowego płodu

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

13 x movie

Autor filmu: prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak

Zamów

MATERIAŁY
1. movie Wstęp lock
2. movie Ocena układu moczowego lock
3. movie Agenezja nerek lock
4. movie Ektopia nerek lock
5. movie Poszerzenie UKM lock
6. movie Uropatie zaporowe lock
7. movie Zastawka cewki tylnej lock
8. movie Duży pęcherz moczowy lock
9. movie Podwyższona echogeniczność nerek lock
10. movie Choroby torbielowate nerek lock
11. movie Rzadkie nieprawidłowości w obrębie układu moczowego lock
12. movie Wady układu moczowego –postępowanie pourodzeniowe lock
13. movie Zakończenie lock